Saimaa Cycle Tour 2023

7.-8.7.2023

Saimaa Cycle Tour 2022

8. - 9.7.2022

Saimaa Cycle Tour 2021

7. - 8.7.2021